Olen Suomessa ehdolla Euroopan parlamenttiin vuoden 2019 vaaleissa, edistääkseni vapautta, järkeä sekä Euroopan ja koko maailman kestävää kehitystä.

Muistakaa siis äänestää #116. ;-)

Edistän Euroopan piraattipuolueen yhteistä eurovaaliohjelmaa (englanniksi), ja nämä ovat henkilökohtaiset prioriteettini:

Kestävä tulevaisuus

Haitallinen ei saa olla edullista.
Kaikki tuotanto ja liikenne verotetaan verrannollisesti päästöihin ja muihin aiheutuviin ulkoishaittoihin. Tämä koskee myös kaikkia maahantuotuja tavaroita. Lentoliikenteen veroedut on poistettava.
Maataloustukia pitää myöntää vain kestävälle maataloudelle.
Kestävää liikennetta.
Eurooppaan on viipymättä rakennettava yhteinen suurnopeusrataverkko, joka korvaisi suuren osan nykyisestä lentoliikenteestä, mahdollistaen ympäristöystävällistä, mukavaa, halpaa ja riittävän nopeaa matkustamista ympäri Eurooppaa.
Oikeudenmukainen verotus.
Yritysverojärjestelmä on uudelleenrakennettava niin, että yritykset verotetaan niissä maissa, joissa niiden voitto ja arvo syntyvät. Kaikki nykyiset lailliset veronkiertomahdollisuudet on poistettava, jotta monikansalliset suuryritysetkin kattavat osuutensa. Haitallista verokilpailua on estettava.
Rohkeaa ilmasto-ulkopolitiikkaa.
Kaikissä vapaakauppasopimusneuvotteluissa ilmastoasioiden on oltava ensi sijalla. Sopimuksien tulee sisältää täytäntöönpantavia ilmastotoimia.
Määrätään pakotteita niitä maita vastaan, jotka eivät rehellisesti ja riittävästi pyri vähentämään kasvihuonepäästöjään, vaikka kyse olisi Yhdysvalloista.

EU:n demokratisointi

Reaaliaikaista läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.
Yksittäiset äänet EU:n elimien äänestyksistä täytyy julkaista internetissä heti äänestyksen jälkeen selkeässä muodossa.
Kansalaisten veto-oikeus.
EU:n kansalaisille on annettava veto-oikeus EU:n lainsäädäntöön, joka toteutetaan eurooppalaisen kansanäänestyksen kautta menestyvän kansalaisaloitteen perusteella.
Vastaavasti myös jokaisen jäsenmaan kansalaisille on annettava mahdollisuus muuttaa maansa ääni EU:n neuvostossa tai Eurooppa-neuvostossa.
Somemonopolien hajottaminen.
Mikäli jokin verkkopalveluyhtiö (myös konserni) käsittelee useamman kuin 100 milj. ihmisen henkilötietoja, sen tulee avata protokollansa ja verkkonsa muille tarjoajille, jotta käyttäjälle annetaan oikeus valita, mille tarjoajalle hänen käyttäjätietonsa, viestit jne. tallentuvat.

Vapaa ohjelmisto

Käyttäjänoikeuksien täytäntöönpano.
Kuluttajillekin annetaan mahdollisuus haastaa laitteen valmistaja oikeuteen, jos tämä rikkoo käyttäjänoikeus- (copyleft) lisenssin ehtoja.
(Nykyään sen voi tietääkseni tehdä vain joku ohjelmiston alkuperäisistä kehittäjistä).
Turvalliset ja kestävät laitteet.
Kaikkien verkkoon liitettavien laitteiden (kuten älypuhelimet, tabletit tai IoT-laiteet) valmistajien tulee joko tarjota ilmaiset tietoturvapäivitykset ainakin 7 vuotta viimeisen kappaleen myynnin jälkeen tai luovuttaa kaikki lähdekoodit ja muut tarvittavat tiedot, mahdollistaen laitteiden päivittämisen yhteisölle.
Julkinen rahoitus – julkinen lähdekoodi.
Kaikki julkisista lähteistä rahoitettu ohjelmisto on julkaistava lähdekoodeineen vapaalla lisenssillä.
Vapaa ohjelmisto julkiseen sektoriin.
EU:n on laadittava suunnitelma suljetun ohjelmiston luopumisesta julkisessa sektorissa. Varsinkin ulkomaalaisen suljetun ohjelmiston käyttöä on pidettävänä turvallisuusuhkana.
Paikataan julkishankintalainsäädännön porsaanreiät, jotka mahdollistavat viranomaisille suuria suljetun ohjelmiston hankintoja ilman kilpailua.

Avoin tiede

Parempia julkaisutapoja tieteelle.
Luodaan kannustimia uusille, tehokkaammille tieteellisten tulosten julkaisutavoille.
Avoin julkaisutoiminta.
Suljetaan rahahanat voittoa tavoittaville monopolikustantajille (kuten Elsevier). Sen sijaan tuetaan voittoa tavoittamattomia, Open Access tieteellisia aikakauslehtiä.